SPECIAL GUESTS JESUS CHRIST SUPERSTAR - THE GRAND FINAL (2024)

Nieuws overzicht

TEC Entertainment maakt vandaag bekend dat Yvonne Elliman en Barry Dennen, twee sterren die al vanaf het allereerste begin met Jesus Christ Superstar zijn verbonden, naast Ted Neeley te zien zullen zijn tijdens THE GRAND FINAL van Jesus Christ Superstar op 5, 6 en 7 mei in de Rotterdam Ahoy.

Yvonne Elliman en Barry Dennen werden in 1970 door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice gevraagd voor het conceptalbum vanJesus Christ Superstar. Yvonne creëerde de rol van Maria Magdalena en Barry Dennen vertolkte de rol van de Romeinse perfect Pontius Pilatus. Ook tijdens de wereldpremière in het Mark Hellinger Theater op Broadway op 12 oktober 1971 speelden zij deze rollen, gevolgd door de filmversie die in 1973 in première ging.

Marc Muller, CEO van TEC Entertainment, is bijzonder vereerd de komst van deze twee legendarische filmsterren te kunnen aankondigen. “Yvonne Elliman en Barry Dennen zijn vanaf het allereerste begin onlosmakelijk verbonden met het grote, wereldwijde succes van Jesus Christ Superstar. Dat zij naar de Rotterdam Ahoy willen komen voor THE GRAND FINAL van Jesus Christ Superstar is buitengewoon en zij zullen voor een prachtige finale zorgen van deze legendarisch rockopera. Naast deze twee sterren, die te zien zullen zijn in de finale van de voorstelling, zullen we een bijzonder eerbetoon brengen aan de onvergetelijke Carl Anderson, die in de film de rol van Judas speelde, maar helaas in 2004 is overleden.”

Yvonne Elliman verheugt zich enorm op de komst naar Nederland. “Toen ik in 1970 door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice gevraagd werd voor het conceptalbum van Jesus Christ Superstar, heb ik mij nooit gerealiseerd dat ik bijna vijftig jaar later nog steeds verbonden zou zijn met deze rockopera. Om opnieuw straks in THE GRAND FINAL op het toneel te mogen staan met mijn vrienden Ted Neeley en Barry Dennen is voor mij een grote eer, waar ik mij ontzettend op verheug.”

Voor Barry Dennen kwam de vraag om naar de Rotterdam Ahoy te komen volkomen onverwacht. ”Het is een grote eer om hiervoor gevraagd te worden. Drie jaar geleden stond ik samen met Yvonne naast Ted Neeley in de Arena di Verona en ik dacht dat het de laatste keer zou zijn dat ik met mijn vrienden het toneel zou delen. Ted Neeley vertelde mij over het bijzondere Nederlandse publiek en ik verheug me op de kennismaking met alle fans.”

THE GRAND FINAL is de spectaculaire afsluiting van de succesvolle tournee van Jesus Christ Superstar op 5, 6 en 7 mei 2017 in de Rotterdam Ahoy met een uitgebreide cast die wordt begeleid door een 32 man sterk orkest. Een unieke, laatste kans om de legendarischeTed Neeley, 45 jaar na het uitkomen van de film Jesus Christ Superstar, te zien schitteren in de rol van zijn leven.

De Engelstalige tournee van Jesus Christ Superstar ontving lovende recensies en werd beloond met minutenlange staande ovaties. Daarnaast ontving Jesus Christ Superstar de Musicalworld Award voor beste internationale productie en een gouden ticket van Eventim. Het Dagblad van het Noorden en De Gelderlander beloonde de productie met vijf sterren, terwijl het Friesch Dagblad schreef “Jesus Christ Superstar is meer dan vijf sterren waard.” Het Parool noemde de voorstelling “een spectaculaire rockopera”, “bloedstollend mooi en huiveringwekkend sterk gebrachte klassieker Gethsemane” schreef de Gazet van Antwerpen, “Neeley het onbetwistbaar middelpunt van de show” (De Volkskrant), “Overdonderende show meteen super strakke rockband, wervelende dansers en uitstekende zangers” (VrijNederland) en “Fenomenale Jesus Christ Superstar zorgt voor kippenvel bij publiek“ (Wegener Media).

De wereldberoemde rockopera Jesus Christ Superstar, in een regie van de Italiaanse ster-regisseur Massimo Piparo, is geïnspireerd op de filmversie van regisseur Norman Jewison, die in 1972 werd opgenomen, en vertelt het aangrijpende verhaal over de laatste week uit het leven van Jezus, gezien door de ogen van zijn beste vriend en verrader Judas. Het muzikale meesterwerk van Andrew Lloyd Webber met de aangrijpende teksten van Tim Rice kent geweldige songs als ‘I Don’t Know How To Love Him’, ‘Superstar’ en het fenomenale ‘Gethsemane’. De unieke vertolking vanTed Neeley vormt een onvergetelijke ervaring, die speciaal voor THE GRAND FINAL in Rotterdam Ahoy wordt uitgebreid met een groter ensemble en een groter live-orkest.

Kaarten voor THE GRAND FINAL van Jesus Christ Superstar in de Rotterdam Ahoy zijn te koop via www.jesuschristmusical.nl of via Eventim: 0900 – 1353 (€ 0,45 per minuut) of www.eventim.nl.

SPECIAL GUESTS JESUS CHRIST SUPERSTAR - THE GRAND FINAL (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5683

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.